Monday, April 23, 2012

Having Fun 有得玩顏色鮮豔,好看。強國後代,已經不懂祖先的優良傳統,要重新學習。粉紅色無人要,非也,只是未打足氣。要老外教強國人踩單車。準備好未呀?安全頭盔帶好未?唔好辦醒目,阿SIR講野,你要聽住。準備開足馬力。紅粉忠魂未了情,Take 1。先學兩腳爬爬。帶黑超那位唔好辦野!義工教練。花裙女靚,但在這個場面不太適合。今年興橫間長袖T恤。講好先開始。


真開心。等埋我呀!睇住你,唔駛驚。初學車,無踏板,兩腳爬爬。掂唔掂呀?小心呀?女孩子車,無關係喇,高度適中。兩腳爬爬無問題,一於升級。好醒。


好過引。片彎,衰左!女裝車,無計喇!畢業了。示範一下。幫你!波士頓市長德政。花了不少錢。美少女專用車。安全第一。人去天台空,等下一班上來。鋼線呔。看來還可用得好幾年。